IAPSM Logo
HEALTHLINE
A National Journal Of Indian Association of Preventive and Social Medicine
pISSN 2229-337X / eISSN 2320-1525
Editor in Chief
Dr.K.N.Sonaliya
Executive Editor
Dr.Viral R.Dave
Joint Editor
Dr.Bhavik M.Rana
National Affiliation Letter from IAPSM

Editorial Board

Editor in Chief, Managing Editor and Publisher : Dr. K. N. Sonaliya

 

Executive Editor : Dr. Viral R. Dave

 

Joint Editor : Dr. Bhavik M. Rana

 

Editorial Board Members

Dr. A. Bhagyalaxmi, Ahmedabad

Dr. D. S. Martolia, Kannauj

Dr. Prakash Vaghela, Gandhinagar

Dr. A. M. Kadri, Rajkot

Dr. Damodar Bachani, New Delhi

Dr. Rakesh Kakkar, Dehradun

Dr. Abhiruchi Galhotra, Raipur

Dr. Dilip Kumar Das, Kolkata

Dr. Rashmi Sharma, Ahmedabad

Dr. Amit Kumar Singh, Srinagar

Dr. Dinesh Kumar Pal, Bhopal

Dr. Renu Agarwal, Agra

Dr. Amita Kashyap, Jaipur

Dr. Dipesh Parmar, Jamnagar

Dr. S. K. Bhasin, New Delhi

Dr. Anurag Srivastava, Moradabad

Dr. Harivansh Chopra, Meerut

Dr. Shalabh Sharma, Udaipur

Dr. Atul Trivedi, Bhavnagar

Dr. Jitendra Bhawalkar, Pune

Dr. Shalini Nooyi, Bangalore

Dr. Balkrishna Adsul, Mumbai

Dr. K. C. Premarajan, Puducherry

Dr. Sheetal Vyas, Ahmedabad

Dr. B. M. Vashisht, Rohtak

Dr. Meenu Kalia, Chandigarh

Dr. Sonal Parikh, Ahmedabad

Dr. Bhavesh Modi, Gandhinagar

Dr. Paresh Dave, Gandhinagar

Dr. Sunil Nayak, Valsad

Dr. C. M. Singh, Patna

Dr. Prakash Patel, Surat

Dr. V. S. Mazumdar, Baroda

 

                                                                    Overseas Members

Dr. Samir Shah, Oman                                                                               Dr. Kush Sachdeva, USA